I. INFORMACJE OGÓLNE
(część JST)

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu tej części (w stopniu kompletnym bądź jej fragmentu), należy zapisać postęp zielonym przyciskiem na dole strony:
"Zapisz (zapamiętaj) część I"

Dane wnioskodawcy (Jednostki Samorządu Terytorialnego)


Dane orlika

10. Proszę podać obiekty sportowe, inne niż boisko Orlik, na których będzie realizował zajęcia Lokalny Animator Sportu
(wpisz tyle obiektów ile potrzebujesz, a te pozostawione jako puste, nie będą się liczyć w procesie rekrutacji)

#1#2#3#4#5
Pracownicy orlika