II. INFORMACJE O ANIMATORACH
Dane kandydatów na animatorów rekomendowanych do udziału w projekcie Lokalny Animator Sportu

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu tej części (w stopniu kompletnym bądź jej fragmentu), należy zapisać postęp zielonym przyciskiem na dole strony:
"Zapisz (zapamiętaj) część II"

Liczba kandydatów przewidzianych do pracy na orliku

Zawsze należy wypełnić dane w zakładce A.
Gdy zgłaszane są dwie kandydatury, należy wypełnić DODATKOWO zakładkę B.


A.1 Dane kandydata na animatora


A.2 Informacje o kandydacie na animatora

Zaznaczono trenera

Wybierz do 2 dyscyplin oraz uzupełnij dane dot. nadania uprawnień

Zaznaczono instruktora

Wybierz do 2 dyscyplin oraz uzupełnij dane dot. nadania uprawnień

Zaznaczono nauczyciela

Uzupełnij dane dot. nadania uprawnieńB.1 Dane kandydata na animatora


B.2 Informacje o kandydacie na animatora

Zaznaczono trenera

Wybierz do 2 dyscyplin oraz uzupełnij dane dot. nadania uprawnień

Zaznaczono instruktora

Wybierz do 2 dyscyplin oraz uzupełnij dane dot. nadania uprawnień

Zaznaczono nauczyciela

Uzupełnij dane dot. nadania uprawnień