III. INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI PROJEKTU
Wypełnia kandydat na animatora (w przypadku dwóch kandydatów, wypełniają wspólnie)

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu tej części (w stopniu kompletnym bądź jej fragmentu), należy zapisać postęp zielonym przyciskiem na dole strony:
"Zapisz (zapamiętaj) część III"


18. Jakie imprezy sportowo-rekreacyjne z poza rocznego harmonogramu pracy zamierzasz zorganizować w 2017 roku jako Lokalny Animator Sportu?

#1#2


#3


#4


#5